Değerlerimiz

Beyaz Kağıt İnsan Kaynakları uygulamalarının temelini ortak değerlerimiz oluşturur. Şirketimizin başarısında ve geleceğe güvenle bakmasında çalışanlarımız tarafından paylaşılan ortak değerlerin büyük önemi vardır.

Beyaz Kağıt çalışanları olarak benimsediğimiz ortak değerler;

Doğruluk ve Güvenilirlik0%

İş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirir, kişisel ve iş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu, iş etiğini ve şeffaflığı ön planda tutarız.

Müşteri Odaklılık0%

İç ve/veya dış müşterilerinin her zaman önemli olduğu bilinci ile şirket ve müşteri dengesini koruyarak müşterilerin beklentilerini belirler; uygun hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlarız.

Sonuç Odaklılık0%

Planlı ve disiplinli çalışma yaklaşımı ile tüm engelleri aşarak istenen sonuçlara zamanında ulaşırız.

Takım Çalışması0%

Deneyimlerimizi paylaşarak ve sorumluluklarımızı yerine getirerek işbirliği içerisinde ortak hedeflere ulaşılmasında aktif rol almaktan keyif alırız.

Sürekli Gelişim ve Değişime Açıklık0%

Yeni fikirleri denemekte ve öğrenmekte istekliyiz ve bu sayede değişimlere uyum sağlarız. Çalışanlarımıza gerekli desteği ve araçları sağlayarak pozitif ve ilham veren bir iş ortamı oluştururuz.

Analitik Düşünme0%

Problemlerin nedenlerini analiz ederken, çözüm önerilerini geliştirirken ve karar alırken doğru bilgiler, sayısal ölçütler ve göstergeler kullanırız.

Proaktif Olmak0%

Sorunlar ortaya çıkmadan, nedenlerini tespit edip, gerekli önlemleri alır, hataların tekrarlanmaması için adil çözümler üretiriz.