İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

Şirket vizyonu ve misyonu paralelinde insan kaynağını en iyi şekilde değerlendirerek şirketin hedef ve amaçlarını gerçekleştirebilmesi için gerekli insan kaynağı alt yapısını hazırlamak, geliştirmek, çağdaş yönetim teknikleri kullanarak öğrenen, gelişen, yaratıcı ve katma değer yaratan bir organizasyon kurmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejilerimiz

  • Şirket hedeflerine ulaşmada katkı sağlayacak İnsan Kaynakları politika ve uygulamaları oluşturmak,
  • Etkin bir işe alım süreciyle, şirket değerlerini yükseltecek, sonuç odaklı, hızlı karar alan bir organizasyon yapısı ve her seviyede bunu destekleyen, yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak,
  • Rekabetçi ve adil bir ücret politikası uygulamak,
  • Hedef bazlı yönetim modeli ile çalışanlarının başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek, şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak,
  • Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücünü arttırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,
  • Çalışanlarının memnuniyetini, motivasyonunu ve şirkete bağlılığını arttırmak,
  • Şirket hedefleri doğrultusunda ihtiyaçları tespit edip, kariyer gelişim planlarına yönelik gerekli aksiyonları almak,
  • Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği bir kültür yaratarak çalışan performansını düzenli olarak izlemelerini sağlamak ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemek.